Seuraavat kuvat on otettu samalta laiturilta Nokia Tottijärvellä 15.8. 2010.

Järven rannan kasvusto on runsasta...

Valtalajina tuulessa liehuivat jarviruo'ot...

Rantaheinien seassa viihtyy paljon sudenkorentoja...

Osalla niistä oli lisääntyminen mielessä...

Osalla muninta...

ja osalla saalistelu tai lepäily...

Järven pinnalla saalisteli lukuisa joukko vesimittareita...

Pintalevien joukosta ne löytävät ruoakseen pieniä vesieläimiä...

Myös särjet hakivat ruokaa pinnan tuntumasta...

Telkälle kelpasivat sen sijaan pohjan läheltä löytyneet ruuat...

Silkkiuikku pyydysteli pienempiä kaloja syvältä...

Kalalokki sen sijaan poimi mieluummin pinnan tuntumaan eksyneitä kaloja...

Kaikkein suurimmat kalat päätyivät kiertelevän kalasääsken ravinnoksi...