31.10 ja 7.11. retket suuntautuivat Tampereen Suolijärven ympäröiville poluille.

Polut kiertelevät matalan järven rantoja ja puusto vaihtelee haapavaltaisista lehoista vanhoihin kuusikoihin. Osittain maasto on kallioista ja muutamin paikoin ranta muistuttaa suojärven rantaa.

Yöpakkaset näkyvät puiden latvuksissa

Kahden reissun lajisaldona on mm. pyy, palokärki, 3xkäpytikka, käpylintulaji, hömö- ja töyhtötiainen, hippiäinen, puukiipijä, närhi, tilhi ja ainakin 6xorava. Paikalla viihtyy ilmeisesti myös pohjantikka, mutta sitä emme ole vielä onnistuneet löytämään.

Suolijärven ja Särkijärven välinen oja.