Työmätkalla Tallinnaan sai ihailla eri kokoisten jäälauttojen kirjomaa merta. Avovettä ei juurikaan ollut näkyvissä. Tallinnan puolella oli jo runsaasti harmaa- ja merilokkeja, mutta Helsingin puolella niitä ei näkynyt yhtään. Tallinnan edustalla laivaväylän reunalla olevan jäälohkareen päältä nousi lentoon yksi merikotka, joka ohitti laivan rauhallisin siivenlyönnein ja asettui toiselle jäälohkareelle. Myös Helsingin edustalla luodossa olevan puunlatvassa istui todennäköisesti merikotka, mutta etäisyyttä oli hieman liikaa varman määrityksen tekemiseksi.